Δημιουργικοί Πολίτες

Για την ανάκαμψη της οικονομίας, την ανάδειξη του πολιτισμού και την ανασυγκρότηση των θεσμών μας.

To Χρέος μας: υπολογίζω... € , Χρέος ανά νοικοκυριό τώρα: υπολογίζω... € , Χρέος ανά πολίτη τώρα: υπολογίζω...

Έκδοση ομολόγου

Σύνδεσμος σε αυτό το θέμα 15 Ιούν 11

Έκδοση καλυμμένου, εγγυημένου από ακίνητα Δημοσίου, ομολόγου εσωτερικής κυκλοφορίας (ανωνύμων - στον κομιστή), ύψους 48 δισ. ευρώ, 10ετούς διάρκειας, με επιτόκιο, π.χ., euribor +1,5%. Η εκτύπωση του ομολόγου θα διασφαλίζει τη μη παραχάραξή του. Τα ακίνητα του Δημοσίου που θα το καλύπτουν άλλα υπάρχουν (πολλά από αυτά είναι αυτά που ζητούν να πουλήσουμε) και άλλα, τα περισσότερα, θα δημιουργηθούν, θα κατασκευαστούν, ώστε να δώσουν δουλειά σε χιλιάδες εργαζομένους.

Θα κατασκευαστούν σε εκτάσεις του Δημοσίου όχι μεγάλης αξίας ή σε οικόπεδα που θα ανταλλαγούν με πολύ ευνοϊκούς όρους.

Οι τίτλοι του ομολόγου δεν θα πωληθούν από το Δημόσιο, αφού αυτό θα μεγάλωνε το πρόβλημα ρευστότητας της αγοράς. Θα διατεθούν κυρίως για αναπτυξιακούς σκοπούς, αλλά και για -εν μέρει- κάλυψη μισθοδοτικών και άλλων αναγκών του Δημοσίου.

Θα κυκλοφορήσει έτσι, έμμεσα, ρευστό στην αγορά και θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί ανάπτυξη χωρίς το φόβο πληθωριστικών φαινομένων.

Το Δημόσιο θα ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος, πιθανότατα και ολόκληρο, αυτού του ομολόγου από την είσπραξη του ΦΠΑ, τους όποιους άλλους φόρους και, κυρίως, από την ανάπτυξη της οικονομίας και τη μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ.

Η έκδοση θα γίνει σε τίτλους των 1, 2, 15, 75 και 150 ευρώ (1 δισ. τεμάχια επί 1 ευρώ συν 1 δισ. τεμ. επί 2 ευρώ + 1 δισ. τεμ. επί 15 ευρώ + 200 χιλ. τεμ. επί 75 ευρώ + 100 χιλ. τεμ. επί 150 ευρώ) = 48 δισ. ευρώ.

Επί των τίτλων θα αναγράφεται η αντίστοιχη αξία για κάθε χρόνο, ενώ -λόγω της μικρής ομολογιακής αξίας των τίτλων- θα είναι δυνατή η καθημερινή κυκλοφορία τους.

Στη λήξη τους οι κάτοχοι θα αποκτούν ακίνητα με 30% έκπτωση σε σχέση με τους άλλους αγοραστές.

Είσοδος μέλους

Βρείτε μας στο facebook

Σας ενδιαφέρουν

Οι τόκοι το 2011

Η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για τόκους το 2011 είναι 15,8 Δις ευρώ.

Αυτό σημαίνει....

Περισσότερα

Δημιουργικοί πολίτες... γιατί υπάρχει πλούτος

Δημιουργήσαμε τους Δημιουργικούς Πολίτες γιατί πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργικές ιδέες-σκέψεις-προτάσεις, όλες αυτές προερχόμενες κυρίως από τις εμπειρίες της δουλειάς τους.

Περισσότερα

Eco Luxury Greece

Εμείς οι Δημιουργικοί Πολίτες, υποστηρίζουμε, ότι η ανάκαμψη μπορεί να έλθει πάρα πολύ γρήγορα εάν με συντονισμένες αποφάσεις και ενέργειες μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα μεγάλο εργοτάξιο, όπου θα βρουν γρήγορα δουλειά οι περισσότεροι από τους ανέργους του ιδιωτικού τομέα, και θα μπορέσουν να απασχοληθούν αποσπασμένοι, χωρίς να χρειάζεται να απολυθούν, Περισσότερα

naftemporiki.gr

Παρακαλώ, κάνετε εγγράψιμο τον Φάκελο Προσωρινής Αποθήκευσης.

Capital.gr

Παρακαλώ, κάνετε εγγράψιμο τον Φάκελο Προσωρινής Αποθήκευσης.

in.gr

Παρακαλώ, κάνετε εγγράψιμο τον Φάκελο Προσωρινής Αποθήκευσης.