1) Πρόταση για αναπτυξιακό φορολογικό νομοσχέδιο

Η πρόταση για ένα αναπτυξιακό φορολογικό νομοσχέδιο έχει λάβει υπόψιν της τα παρακάτω:
Δεν μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές στα σημερινά κέρδη των εταιριών και συνεπώς δεν θέτει σε κίνδυνο τα σημερινά φορολογικά έσοδα.
Επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη τους χωρίς  μειώσεις μισθών ή απολύσεις.
Επιβραβεύει ιδιαίτερα τα εταιρικά κέρδη που επιτυγχάνονται με αύξηση των μισθών ή των απασχολούμενων.
Δίνει κίνητρο σε εταιρίες να εμφανίζουν τα κέρδη τους στην Ελλάδα και όχι σε υπεράκτιες ή ενδιάμεσες εταιρίες εκτός Ελλάδος. Ακόμη και εταιρείες με μικρή δραστηριότητα στην Ελλάδα θα προτιμήσουν να εμφανίσουν εδώ το σύνολο των κερδών τους.
Εισάγει για πρώτη φορά την ιδέα να  υπολογίζεται το πραγματικό όφελος του κράτους και της κοινωνίας από την λειτουργία μιας επιχείρησης και να αντιμετωπιστεί φορολογικά αναλόγως.

Περισσότερα