1) Πρόταση για αναπτυξιακό φορολογικό νομοσχέδιο

Η πρόταση για ένα αναπτυξιακό φορολογικό νομοσχέδιο έχει λάβει υπόψιν της τα παρακάτω:
Δεν μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές στα σημερινά κέρδη των εταιριών και συνεπώς δεν θέτει σε κίνδυνο τα σημερινά φορολογικά έσοδα.
Επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη τους χωρίς  μειώσεις μισθών ή απολύσεις.
Επιβραβεύει ιδιαίτερα τα εταιρικά κέρδη που επιτυγχάνονται με αύξηση των μισθών ή των απασχολούμενων.
Δίνει κίνητρο σε εταιρίες να εμφανίζουν τα κέρδη τους στην Ελλάδα και όχι σε υπεράκτιες ή ενδιάμεσες εταιρίες εκτός Ελλάδος. Ακόμη και εταιρείες με μικρή δραστηριότητα στην Ελλάδα θα προτιμήσουν να εμφανίσουν εδώ το σύνολο των κερδών τους.
Εισάγει για πρώτη φορά την ιδέα να  υπολογίζεται το πραγματικό όφελος του κράτους και της κοινωνίας από την λειτουργία μιας επιχείρησης και να αντιμετωπιστεί φορολογικά αναλόγως.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες η πρόταση είναι μία καλή ευκαιρία να εμφανίζουν αύξηση στα εισοδήματα που σήμερα κρύβουν και σκοπεύουν να το κάνουν και στο μέλλον,  με αποτέλεσμα αύξηση εσόδων για τα κρατικά ταμεία και μείωση του κόστους απόκρυψης εισοδημάτων γι΄ αυτούς.

Με την πρόταση φαίνεται να ικανοποιούνται σε  σημαντικό βαθμό οι προτάσεις των περισσότερων κομμάτων
Η κεντρική ιδέα της πρότασης είναι:

Το κράτος θα επιβραβεύσει με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές (12.5% - 10%) το επιπλέον εισόδημα  που θα πραγματοποιηθεί το 2012, σε σύγκριση με το 2011, με την προϋπόθεση ότι αυτά  δεν θα σημαίνουν μείωση εσόδων από άλλες πηγές. (πχ. μέσω απολύσεων).
Ταυτόχρονα, θα επιβραβεύεται επιπρόσθετα η επιπλέον απασχόληση εργαζομένων, που είναι κέρδος για την κοινωνία και τα κρατικά ταμεία.
Ένας από εμάς,
Δημιουργικός Πολίτης.
2) Πρόταση για αναπτυξιακό φορολογικό νομοσχέδιο
Α. Η κατάσταση στην Ευρώπη.
Σήμερα η φορολόγηση των κερδών των εταιριών στην Ελλάδα είναι 25%. Τους συντελεστές φορολόγησης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορεί κάποιος να τους βρει εδώ:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_rates_of_Europe

Αν και υπάρχει πρόσφατη πρόταση για ενιαία φορολόγηση των κερδών των εταιριών στην ευρωπαϊκή κοινότητα, αυτήν την στιγμή το φορολογικό σύστημα διαφέρει πολύ ανάμεσα στο κράτη - μέλη.

Β. Η κατάσταση στην Ελλάδα.
Οι εταιρείες τα τελευταία χρόνια αποκρύπτουν κέρδη με διάφορους τρόπους για να γλυτώσουν από την φορολόγηση στην Ελλάδα. Προτιμούν να μεταφέρουν τα κέρδη στην Κύπρο ή σε υπεράκτιες εταιρείες και να φορολογούνται ελάχιστα ή καθόλου.
Οι επενδύσεις έντασης κεφαλαίου προτιμούν χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές ενώ οι επενδύσεις εντάσεως εργασίας σκέφτονται εκτός από την φορολόγηση, και το κόστος εργασίας και προτιμούν επενδύσεις σε χώρες χαμηλού εργατικού κόστος, σε συνδυασμό πάντα με την εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού.
Από την άλλη:

Η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα δεν επιτρέπει την μείωση για όλους τους φορολογικούς συντελεστές, διότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τα κρατικά έσοδα.

Από την άλλη, η μείωση του κόστους εργασίας προκαλεί την αντίδραση των εργαζομένων.
Οι εταιρείες που τα τελευταία χρόνια έχουν μεταφέρει την παραγωγή τους εκτός Ελλάδος έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο κόστος ανεργίας για το κράτος.
Το κόστος ανεργίας είναι:
Τα έσοδα που χάνει το κράτος από την μη φορολόγηση εισοδημάτων των εργαζομένων.
Τα έσοδα που χάνουν οι ασφαλιστικοί φορείς.
Τα έξοδα που έχει το κράτος για τα επιδόματα ανεργίας.
Αντίθετα το κέρδος απασχόλησης για το κράτος είναι:
Τα έσοδα που έχει το κράτος από την  φορολόγηση εισοδημάτων των εργαζομένων.
Τα έσοδα που έχουν οι ασφαλιστικοί φορείς.
Τα έξοδα που δεν έχει το κράτος για επιδόματα ανεργίας.
Γ. Η πρόταση
Σκοπός της πρότασης είναι, να συγκρατηθούν τα σημερινά έσοδα του κράτους, να αυξηθούν στον βαθμό που και τα κέρδη αυξάνουν, να αυξηθεί η απασχόληση και να εισρεύσουν ή να επαναπατριστούν επενδυτικά κεφάλαια.
Προτείνεται με κατεπείγον νομοσχέδιο, η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα κέρδη των εταιριών που θα προκύψουν από την χρήση του 2012 επιπλέον αυτών της χρήσης  2011 να είναι 12,5%, και με ορισμένες προϋποθέσεις να φτάσει στο 10%.

Για το κομμάτι αυτό των κερδών μπορεί ο συντελεστής να ισχύει για 5 έτη, και φυσικά αυτό να επαναλαμβάνεται έως ότου τα ευρωπαϊκά φορολογικά συστήματα ενοποιηθούν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό θα είναι τα κέρδη να μην προέρχονται από μειώσεις προσωπικού. Αυτό μπορεί να μετρηθεί από το κράτος, με το κόστος απασχόλησης.

Αν  το κράτος συνεχίζει να εισπράττει έσοδα,  δηλαδή έχει τουλάχιστον το ίδιο κέρδος απασχόλησης από τους εργαζομένους στην επιχείρηση, τότε η επιχείρηση για τα αυξημένα της κέρδη θα έχει τον μειωμένο φορολογικό συντελεστή.
Αν μάλιστα υπάρχει αύξηση στο κέρδος απασχόλησης  (πχ. η εταιρεία αυξάνει τους εργαζομένους της ή αυξάνει τις αμοιβές τους), τότε το κράτος, θα μοιράζεται το κέρδος της με την εταιρεία, ώστε ο φορολογικός συντελεστής να φτάσει έως το 10%
Αντίθετα αν η εταιρεία αυξάνει τα κέρδη της αλλά μειώνει τα κέρδη απασχόλησης του κράτους, τότε ο συντελεστής του 12,5% θα αυξάνει έως και το 25% ώστε το κράτος να μην έχει απώλειες εσόδων από την επιχείρηση.
Για τις νέες επιχειρήσεις  προτείνεται συντελεστής φορολόγησης 15% για τρεις εταιρικές χρήσεις, και στην συνέχεια ένταξη στο  νέο σύστημα.
Οι παραπάνω προτάσεις μπορούν να αποτελέσουν την βάση για την φορολόγηση  εταιριών, μικρών και μεγάλων.

Ακόμη μπορεί να είναι μια καλή ιδέα με εφαρμογή στα εισοδήματα ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι τώρα από την μια κρύβουν εισοδήματα για να γλυτώσουν την φορολόγηση του 40%, και από την άλλη κρύβουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό με μηδαμινές αποδόσεις, και πληρώνουν  αργότερα 10%  σε "επαγγελματίες" για να  τα  νομιμοποιήσουν.
Η χαμηλή φορολόγηση με 12,5% για τα καινούργια έσοδα που θα παρουσιάσουν  οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αν προβληθεί σωστά, θα εμφανίσει κρυμμένα εισοδήματα, θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους, θα απελευθερώσει μηχανισμούς της εφορίας για παραγωγικότερες εργασίες, και τέλος θα αυξήσει το ΑΕΠ της χώρας και συνεπώς θα μειώσει περαιτέρω το χρέος σαν ποσοστό του.

Με την πρόταση, οι εταιρείες εντάσεως κεφαλαίου θα έλκονται από τον χαμηλό φορολογικό συντελεστή και οι εταιρείες εντάσεως εργασίας θα επιδοτούνται έμμεσα με την μείωση του κόστους εργασίας αρκεί να είναι κερδοφόρες.

Οι ελληνικές εταιρείες που τώρα έχουν μεταφέρει ή θέλουν να μεταφέρουν παραγωγικά τους τμήματα στο εξωτερικό για μείωση του κόστους εργασίας τους, τώρα θα έχουν λόγο να αυξάνουν τους εργαζομένους τους στην Ελλάδα.
Η πρόταση μπορεί άνετα να γίνει αποδεκτή, και να συμπεριληφθεί στο μνημόνιο ώστε να γίνει πιστευτεί η εφαρμογή της την επόμενη τουλάχιστον επταετία.
Ένας από εμάς,
Δημιουργικός Πολίτης.

3) Παραδείγματα για την πρόταση φορολογικού νομοσχεδίου.
Σε όλα τα παρακάτω παραδείγματα υποθέτουμε ότι το κέρδος απασχόλησης ανά εργαζόμενο για το κράτος είναι:
6000 € (Επίδομα ανεργίας) +3500 € (ασφαλιστικές εισφορές) +2500 € (φόροι εισοδήματος εργαζομένων) = 12000 €
Παράδειγμα 1.
Το 2011:
Απασχολούμενοι  : 100
Κέρδος                 : 1.000.000€
Φόρος                   : 250.000
Ο συντελεστής φόρου είναι: 25%
Το 2012:
Απασχολούμενοι  : 105
Κέρδος                 : 2.000.000€
Φόρος                   : 350.000
Τελικά ο συντελεστής φόρου είναι: 17.5%
Υπολογισμός:  Για το πρώτο 1.000.000 € ο φόρος είναι 25% δηλαδή 250.000 €
Για το επιπλέον 1.000.000 € ο φόρος είναι 12.5% δηλαδή 125.000 € και μειώνεται έως το 10% δηλαδή 100.000 € , εφόσον το  κράτος  είχε κέρδος 5 Χ  12.000€ =60.000 και μπορεί να μοιραστεί  αυτό το ποσό με τον επιχειρηματία  μειώνοντας επιπλέον την φορολόγηση των κερδών του.
Παράδειγμα 2.
Το 2011:
Απασχολούμενοι  : 100
Κέρδος                 : 1.000.000€
Φόρος                   : 250.000
Ο συντελεστής φόρου είναι: 25%
Το 2012:
Απασχολούμενοι  : 120
Κέρδος                 : 5.000.000€
Φόρος                   : 650.000
Τελικά ο συντελεστής φόρου είναι: 13%
Υπολογισμός:  Για το πρώτο 1.000.000 € ο φόρος είναι 25% δηλαδή 250.000 €
Για τα επιπλέον 4.000.000 € ο φόρος είναι 12.5% δηλαδή 500.000 € και μειώνεται έως το 10% δηλαδή 400.000 €, εφόσον το  κράτος  είχε κέρδος 20 Χ  12.000€ =240.000 και μπορεί να μοιραστεί (50%-50%) αυτό το ποσό με τον επιχειρηματία  μειώνοντας επιπλέον την φορολόγηση των κερδών του.
Παράδειγμα 3.
Το 2011:
Απασχολούμενοι  : 100
Κέρδος                 : 1.000.000€
Φόρος                   : 250.000
Ο συντελεστής φόρου είναι: 25%
Το 2012:
Απασχολούμενοι  : 100
Κέρδος                 : 2.000.000€
Φόρος                   : 375.000
Τελικά ο συντελεστής φόρου είναι: 18.75%
Υπολογισμός:  Για το πρώτο 1.000.000 € ο φόρος είναι 25% δηλαδή 250.000 €
Για το επιπλέον 1.000.000 € ο φόρος είναι 12.5% δηλαδή 125.000 € .
Δεν υπάρχει επιπλέον μείωση εφόσον το κέρδος απασχόλησης έχει παραμείνει το ίδιο.
Παράδειγμα 4.
Το 2011:
Απασχολούμενοι  : 100
Κέρδος                 : 1.000.000€
Φόρος                   : 250.000
Ο συντελεστής φόρου είναι: 25%
Το 2012:
Απασχολούμενοι  : 95
Κέρδος                 : 2.000.000€
Φόρος                   : 435.000
Τελικά ο συντελεστής φόρου είναι: 21.75%
Υπολογισμός:  Για το πρώτο 1.000.000 € ο φόρος είναι 25% δηλαδή 250.000 €
Για το επιπλέον 1.000.000 € ο φόρος είναι 12.5% δηλαδή 125.000 € και αυξάνεται (μέγιστο  25%), εφόσον το  κράτος  είχε κόστος ανεργίας 5 Χ  12.000€ =60.000 και επιβαρύνει με αυτό το ποσό  τον επιχειρηματία  αυξάνοντας  τον χαμηλό συντελεστή φορολόγησης των κερδών του. Τελικά ο φόρος είναι 250.000 +125.000 +60.000= 435.000.