Δημιουργικοί Πολίτες

Για την ανάκαμψη της οικονομίας, την ανάδειξη του πολιτισμού και την ανασυγκρότηση των θεσμών μας.
Τρέχουσα Θέση: Αρχή

To Χρέος μας: υπολογίζω... € , Χρέος ανά νοικοκυριό τώρα: υπολογίζω... € , Χρέος ανά πολίτη τώρα: υπολογίζω...

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - Ειδικά Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα

"Δικαιώματα Ιδιοκτησίας"  περισσότερα από 120 δις €

Ειδικά Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα (Ε.Ι.Δ) - Special Property Rights (SPR)

 

Η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα παραγωγικής κατάρρευσης.

Η πιθανότητα να υπάρξει ένας εσωτερικός ή εξωτερικός δανεισμός χειροτερεύει την κατάσταση.

Η παραγωγική δυνατότητα της Ελλάδας πολύ δύσκολα αντιπροσωπεύει σήμερα το 11 % του ΑΕΠ.

Πιστεύουμε λοιπόν ότι Ελλάδα πρέπει να λύσει το πρόβλημα της παραγωγικής κατάρρευσης λύνοντας παράλληλα το πρόβλημα της ρευστότητος και της ανασφάλειας και του ελλείμματος εμπιστοσύνης.

Οι εξαγωγές της Ελλάδος αποτελούνται κυρίως από αγροτικά προϊόντα λάδι, βαμβάκι, καπνό, φρούτα και ορισμένα προϊόντα επεξεργασίας πετρελαίου.

Αυτό δείχνει ότι η ελληνική παραγωγή είναι εντελώς περιθωριακή.

Η Ελλάδα πρέπει να παράγει προϊόντα που ο κόσμος θέλει να αγοράσει.

Πρέπει να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.

Από το 2010 ξεκινήσαμε να επεξεργαζόμαστε ιδέες κάλυψης της ανάγκης ανάπτυξης με επίκεντρο να αξιοποιήσουμε τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Αυτά ήταν η αξιοποίηση του μοναδικού περιβάλλοντός μας με την κατασκευή υπερπολυτελών οικιστικών συγκροτημάτων, διαφόρων μορφών.

Θα αξιοποιείτο έτσι και η δομή της ελληνικής οικονομίας η οποία είχε και έχει σαν κορμό τις οικοδομικές επιχειρήσεις με τις συναφείς με αυτή δεκάδες επαγγελματικές δραστηριότητες .

Για να περιγράψουμε το εργαλείο για την λύση του προβλήματος της ρευστότητας, που ήταν προϋπόθεση για να έχουμε δυνατότητες ανάπτυξης, από αστοχία, χρησιμοποιήσαμε τον όρο του "καλυμμένου ομολόγου" που παραπλανά γιατί ο όρος αυτός στερεότυπα έχει την έννοια του χρεογράφου με συνεπή αντιστοίχιση αυτό να σημαίνει αύξηση του χρέους, γεγονός που αναιρούσε όλη την ιδέα της πρότασής μας.

Αυτό που θέλαμε και έπρεπε από την πρώτη στιγμή να εκφραστεί ήταν η έκδοση "Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας" επί νέων οικιστικών συγκροτημάτων που θα κατασκευαστούν υπολογίζοντας την μελλοντική τους αξία μετά την πάροδο περίπου 50 ετών.

Η έκδοση αυτών των "Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας" έχει σαν προϋπόθεση την κατασκευή των μονάδων αυτών και άρα την ανάπτυξη και δεν δημιουργεί καθόλου νέο χρέος.

Τα συγκροτήματα που θα μπορούσαν να κατασκευαστούν για να καλύψουν το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος σε δημόσιο χρέος θα μπορούσε να ήταν δυο, τρεις μικρές και μεγάλες θαλασσινές πόλεις κατασκευασμένες στην ξηρά, αφήνοντας άθικτη την παραλία σε απόσταση 100μ. από την θάλασσα, έκτασης από 500 εως 3-4000 στρέμ. παρόμοιες με την Empuriabrava, 10-15 οικιστικές μαρίνες, οπως της Λεμεσού, κατασκευασμένες σε ακτές με ξέρες , υπερπολυτελείς οικισμοί, μακριά από τις ακτές που θα βελτίωναν το περιβάλλον, κτήρια σταθμών στάθμευσης κ.α.

Οι υπερπολυτελείς κατοικίες των συγκροτημάτων θα πωληθούν από τους αναδόχους επενδυτές για 50+ χρόνια ή θα χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές Job for Job !

Οι ανάδοχοι θα έχουν και την εκμετάλλευση για τα χρόνια αυτά.

Βήματα υλοποίησης

1.Δημιουργία μίας κεντρικής Αναπτυξιακής τράπεζας η οποία έχει τη δυνατότητα της δημιουργίας τοπικών ή κλαδικών παραρτημάτων.

2.Το δημόσιο εκχωρεί σε ασφαλιστικά ταμεία, για να αποκαταστήσει τη ζημιά που υπέστησαν από το PSI και την εξασφάλιση των μελλοντικών συντάξεων, κατάλληλες εκτάσεις πολύ χαμηλής αξίας, προς αξιοποίηση.( και με την συμφωνία των τοπικών ΟΤΑ που θα ωφεληθούν)

3.Τα ασφαλιστικά ταμεία αναθέτουν στην Κεντρική Αναπτυξιακή τράπεζα την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών, με την κατασκευή επ'αυτών συγκροτημάτων, με σκοπό να ξανά περιέλθουν στα ταμεία μετά από 57 έως 60 χρόνια.

4.Έναντι της παραχώρησης αυτής το Δημόσιο παίρνει, για να τα χρησιμοποιήσει ως "Συμπληρωματικό Μέσον Συναλλαγών", "Δικαιώματα Ιδιοκτησίας" λήξεως μετά από 57 έως 60 χρόνια. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται σαν άθροισμα των εξής: ανάθεση δύο χρόνια, χρόνος κατασκευής δύο έως πέντε χρόνια, διάρκεια εκμετάλλευσης περίπου 50 χρόνια και χρόνος επισκευών, και επαναξιοποίησης μετα τα 50 χρόνια, ένα έως τρία χρόνια.

5.Το Δημόσιο υποχρεούται να παραδώσει ένα πλήρη φάκελο με όλες τις απαιτούμενες άδειες από πολεοδομία, αρχαιολογία, δασαρχείο κλπ. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον μελλοντικό επενδυτή να καταστρώσει ένα business plan τo οποίο θα μπορεί να υλοποιήσει αμέσως μετά την κατακύρωση χωρίς καθυστερήσεις. Ο βαθμός εμπιστοσύνης προς τις διαδικασίες του ελληνικού Δημοσίου είναι πολύ χαμηλός. Γι'αυτό θα πρέπει, για την προσέλκυση αξιόλογων επενδυτών, να έχουμε μειώσει όλες τις ανασφάλειες.

6.Με πλειοδοτικό διαγωνισμό, με την κατάθεση ενός πλήρους business plan, που θα φαίνεται τι προσφέρει άμεσα και τι προβλέπει να κατασκευάσει ο κάθε διαγωνιζόμενος βάσει των συντελεστών εκμετάλλευσης, για να εκτιμηθεί η μελλοντική αξία του συγκροτήματος για την έκδοση των "Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας", θα επιλέγεται ο ανάδοχος. Έτσι έχουμε και ΑΜΕΣΗ είσπραξη του πλειοδοτικού τιμήματος !!! Η Αξία των "Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας" θα υπολογιστεί για μετά 50 χρόνια, θεωρώντας σαν πληθωρισμό το 2% που προβλέπει η ευρωζώνη. Η συνολική δυνατότητα έκδοσης "Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας" υπολογίζουμε ότι μπορεί να υπερβεί κατά πολύ τα 120 δις ευρώ.

7.Κάθε χρόνο θα παρακρατείται το 1% των εσόδων εκμετάλλευσης και πωλήσεων, για την δημιουργία αποθεματικού πλήρους αποκατάστασης του συγκροτήματος μετά το τέλος των 50 χρόνων εκμετάλλευσης. Ότι περισσέψει θα επιστρέφεται στον ανάδοχο άτοκα.

Με την χρήση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ως "συμπληρωματικό μέσο συναλλαγών" για τις συναλλαγές προς το Δημόσιο και με την ανάπτυξη που θα δημιουργηθεί από τη θεαματική αύξηση της ρευστότητας, χωρίς πληθωριστικούς κινδύνους, υπολογίζουμε ότι σε 30 περίπου χρόνια όλα τα "δικαιώματα ιδιοκτησίας" θα έχουν επαναγοραστεί από το Δημόσιο το οποίο θα τα επιστρέψει στην "Κεντρική Αναπτυξιακή τράπεζα" προς εξόφληση αυτών που αρχικά είχε πάρει.

Σκοπός είναι να αποδοθούν, ελεύθερα βαρών, τα συγκροτήματα στα ασφαλιστικά ταμεία για να αξιοποιηθούν για τις επόμενες 50ετίες, μέσω πάλι της Αναπτυξιακής Τράπεζας, για κάλυψη των αναγκών των ταμείων. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αμείβεται, κάθε φορά, με % επί της επιτυγχανομένης αξιοποίησης.

 

Αλέξανδρος  Κάντζης.                                        Μάρτιος 2015

Περισσότερα

Χωρίς επιστροφή στη δραχμή

Του Αλέξανδρου Κάντζη

Το αρχικό λάθος συγκρότησης της Ευρωζώνης, με κοινό νόμισμα χωρίς να έχει προηγηθεί η δημοσιονομική και πολιτική ένωση, δημιούργησε αξεπέραστα προβλήματα χρέους των ελλειμματικών οικονομιών του Νότου, με αποτέλεσμα μεγάλα επιτόκια δανεισμού για τις οικονομίες αυτές, και εφαρμογή μνημονίων που αγνοούν τους ανθρώπους κοιτάζοντας νούμερα και δείκτες. 

Για να επιβιώσουμε ως κοινωνία και οικονομία, χρειαζόμαστε να βρούμε μια λύση με δυνατότητα πολύ σύντομης, σχεδόν άμεσης εφαρμογής, ως αυτή που προτείνεται εδώ. 

Οι εναλλακτικές προτάσεις και τα σενάρια είναι πολλά, ευρω-ομόλογα, “έκδοση χρήματος" από την ΕΚΤ, διαχωρισμός κρατικών χρεών σε αποδεκτά (δηλαδή ως 60% του ΑΕΠ) και υπερβάλλοντα (δηλαδή τα άνω του 60% του ΑΕΠ), έκδοση δεύτερου εσωτερικού νομίσματος (με στόχο την δραματική υποτίμηση του) και πολλά άλλα. 

Οι ακραίες λύσεις είναι: ή να μείνουμε, πάσει θυσία, στο ευρώ παραβλέποντας την τεράστια ανεργία και την έλλειψη ορατού τέλους στην απίστευτη ύφεση, παλεύοντας με ένα σκληρό νόμισμα δίχως άλλη δυνατότητα πλην της ραγδαίας εσωτερικής υποτίμησης που μεγαλώνει αντί να λύνει τα προβλήματα, ή έξοδος από το ευρώ, επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, ταχεία υποτίμηση, και αβέβαιο μέλλον με άγνωστες εξελίξεις.


Η λύση1 που προτείνουμε εδώ συνίσταται στο να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωζώνης με μεγάλο χρέος,  Περισσότερα

Είσοδος μέλους

Βρείτε μας στο facebook

Σας ενδιαφέρουν

Οι τόκοι το 2011

Η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για τόκους το 2011 είναι 15,8 Δις ευρώ.

Αυτό σημαίνει....

Περισσότερα

Δημιουργικοί πολίτες... γιατί υπάρχει πλούτος

Δημιουργήσαμε τους Δημιουργικούς Πολίτες γιατί πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργικές ιδέες-σκέψεις-προτάσεις, όλες αυτές προερχόμενες κυρίως από τις εμπειρίες της δουλειάς τους.

Περισσότερα

Eco Luxury Greece

Εμείς οι Δημιουργικοί Πολίτες, υποστηρίζουμε, ότι η ανάκαμψη μπορεί να έλθει πάρα πολύ γρήγορα εάν με συντονισμένες αποφάσεις και ενέργειες μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα μεγάλο εργοτάξιο, όπου θα βρουν γρήγορα δουλειά οι περισσότεροι από τους ανέργους του ιδιωτικού τομέα, και θα μπορέσουν να απασχοληθούν αποσπασμένοι, χωρίς να χρειάζεται να απολυθούν, Περισσότερα

naftemporiki.gr

Παρακαλώ, κάνετε εγγράψιμο τον Φάκελο Προσωρινής Αποθήκευσης.

Capital.gr

Παρακαλώ, κάνετε εγγράψιμο τον Φάκελο Προσωρινής Αποθήκευσης.

in.gr

Παρακαλώ, κάνετε εγγράψιμο τον Φάκελο Προσωρινής Αποθήκευσης.